Martijn Sorée en Roger Teunisse

BURO M2R is een Rotterdams ontwerpbureau voor transformatie, interieur en tentoonstellingen. Oprichters Martijn Sorée en Roger Teunisse ontwerpen interieurs voor zowel de publieke als de private sector en permanente inrichtingen of tentoonstellingen voor musea en instellingen.

Kenmerkend voor het in 2001 opgerichte bureau, is het analyserend vermogen van de twee oprichters en het onderhouden van een intensief contact met de klant. ‘Het analyseren van een probleemstelling is ons vertrekpunt. Allereerst om de opdracht, de vraag van de opdrachtgever vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ten tweede om min of meer in de huid van de opdrachtgever te kruipen. Wat wil hij en om welke reden. Daarbij geeft het ons de nodige handvaten om onze keuzes te legitimeren.

Denken vanuit communicatie, daar gaat het ons om, dat brengt het ontwerp iets extra’s. Het daadwerkelijk ontwerpen is fase twee of zelfs fase drie. Eerst moet je weten waar het om gaat, wat de essentie is van de vraag die wordt gesteld.

Uitgangspunt voor al onze opdrachten zijn de mensen die er gebruik van maken. Wat zijn de specifieke behoeften van de gebruikers? Hoe worden de ruimtes gebruikt? Welke functies vinden er plaats en wat is de relatie met de omgeving. Natuurlijk mag een ontwerp mooi zijn en origineel, maar voor alles staat de gebruiker centraal. Alleen dan gaat een ontwerp lang mee.’