X

Caribbean Ties

NEXUS1492: Nieuwe Wereld ontmoetingen in een globaliserende wereld is een project gefinancierd door de European Research Council, en is gebaseerd op vele jaren van onderzoek en wederzijdse samenwerking met partnerinstellingen in het Caribisch gebied. Het project richt zich op de gevolgen van de koloniale invasie, uitbuiting en de transformatie van de Caribische culturen en samenlevingen als gevolg hiervan. Verder beoogt het project om het historisch bewustzijn en de bescherming van het materiële en immateriële erfgoed van het Caribisch gebied te bevorderen.

M2R heeft een houten paviljoen ontwerpen dat via digitaal freestechniek is geproduceerd en via een handleiding in elkaar gezet kan worden zonder schroef of lijm. Binnen het paviljoen is een tentoonstelling samen gesteld over het Caribisch gebied.

De paviljoens met tentoonstelling is gemaakt voor 15 Caribische en Europese landen en wordt gepresenteerd in het Spaans, Engels, Frans, Nederlands, Creools en Papiaments. De structuur van de tentoonstelling volgt een verhaal verdeeld in vier onderling verbonden thema’s, namelijk: 1. Multicultureel landschap, 2. Reizen, migratie, uitwisseling, 3.  Veranderend dieet en geloof, 4. Toekomst van het verleden.

Met de paviljoens en de tentoonstelling hopen we het grote publiek bij het onderzoek te betrekken en bij te dragen tot het bewustzijn en de bescherming van een Indiaans verleden dat door iedereen wordt gedeeld.